Pribatutasun Politika
Política de Privacidad

PRIBATUTASUN-POLITIKA

HEZKUNTZA GARAPENERAKO AUPATUZ ELKARTEA (aurrerantzean, AUPATUZ edo emailea) lanean ari da gure produktuen eta zerbitzuen bidez ahalik eta esperientziarik onena eskaintzeko. Kasu batzuetan, informazioa bildu behar da hori lortzeko. Pribatutasuna axola zaigu, eta uste dugu gardenak izan behar dugula.

Horregatik, eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoan, aurreikusitakoaren ondorioetarako, AUPATUZek erabiltzaileari jakinarazten dio, tratamenduaren arduraduna den aldetik, erabiltzaileek emandako datu pertsonalak sartuko dituela.

Webgune honetako erregistro-inprimakien bidez edo posta elektronikoa bidaliz, erabiltzaile bakoitzaren datu pertsonalak jaso eta tratatzen dira, eta pribatutasun-politika honek arautzen du datu horien tratamendua. Datu horiek beharrezkoak dira emandako zerbitzu batzuk kudeatzeko eta mantentzeko, eta AUPATUZen zerbitzuen erabiltzaileen fitxategi espezifikoetan sartzen dira.

Erabiltzaileak bere nortasunari buruzko datu egiazko, zehatz eta osoak eman beharko ditu. Nolanahi ere, emandako datuen egiazkotasunaren erantzule izango da erabiltzailea, eta datu faltsuak eman dituen erabiltzaile oro eskainitako zerbitzuetatik kanpo uzteko eskubidea izango du AUPATUZek, egikaritu daitezkeen gainerako legezko ekintzei kalterik egin gabe. Era berean, erabiltzaileak egiaztatzen du 14 urte baino gehiago dituela, eta beharrezko lege-gaitasuna duela bere datu pertsonalen tratamenduari dagokionez baimena emateko.

Gure konpromisoaren hasieran, honako hau azaldu nahi dizugu:

 • Zure datuak jasotzen dira, erabiltzailearen interesak eta beharrak kontuan hartuta, haren esperientzia hobetzeko.
 • Gardenak gara zuri buruz lortzen ditugun datuei buruz, eta hori egiteko arrazoiari dagokienez.
 • Gure asmoa ahalik eta esperientziarik onena eskaintzea da. Horregatik, zure informazio pertsonala erabiltzera goazenean, araudia betez egingo dugu beti; eta, beharrezkoa denean, zure baimena eskatuko dugu.
 • Zure datuak zeureak direla uste dugu. Beraz, prozesatzeko baimenik ez ematea erabakitzen badu, tratatzeari uzteko eska diezagukezu.
 • Zure segurtasuna bermatzea da gure lehentasuna, eta zure datuak Europako araudiaren arabera tratatzea.

Zure datuen tratamenduari buruzko informazio gehiago nahi baduzu, kontsultatu pribatutasun-politikaren atal hauek:

Nor da zure datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna?

Webgunera sartzean eta hura erabiltzean erabiltzaileak ematen dituen datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna AUPATUZ HEZKUNTZA-GARAPENERAKO ELKARTEA da (IFZ: G95636601). Helbide soziala: Baena Dukearen pasealekua, 5-1.A, 20009 PK, Donostia (Gipuzkoa). Posta elektronikoa: aupatuz@gmail.com.

AUPATUZek araudian aurreikusitako segurtasun informatikoko neurriak aplikatzeko konpromisoa hartzen du, datuetara sartzea edo horiek behar ez bezala erabiltzea, manipulatzea, hondatzea edo galtzea eragozteko.

Zer datu pertsonal biltzen ditugu?

Erabiltzaileak honako datu pertsonal hauek emango ditu:
Izena eta helbidea.
Telefono-zenbakia eta helbide elektronikoa.
Kokapena.
IP helbidea, gure zerbitzuetara sartu zaren eguna eta ordua, erabiltzen duzun Interneteko nabigatzailea eta gailuaren sistema eragileari buruzko datuak. Gurekin partekatzea erabakitzen duen beste edozein informazio edo datu.

Kasu batzuetan, nahitaezkoa da erregistro-inprimakia betetzea webgunean eskaintzen diren zerbitzu jakin batzuk eskuratzeko eta baliatzeko; era berean, eskatutako datu pertsonalak ez emateak edo datuak babesteko politika hau ez onartzeak esan nahi du ezinezkoa dela datu pertsonalak eskatzen diren jardueretan izena ematea, erregistratzea edo parte hartzea.

Zergatik eta zertarako tratatzen ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak biltzea, biltegiratzea, aldatzea, transferitzea eta datu pertsonalei buruzko beste ekintza batzuk egitea ahalbidetzen duten eragiketak, kudeaketak eta prozedura teknikoak, automatizatuak zein automatizatu gabeak, datu pertsonalen tratamendutzat hartzen dira.

AUPATUZen, interesdunek ematen diguten informazioa tratatzen dugu, helburu hauekin:

 • Eskatzen zaigun informazioaren bidalketa kudeatzea eta erabiltzaileak webgunearen bidez bidaltzen dituen kontsultei edo galderei erantzutea.
 • Ekintzak garatzea eta erabiltzailearekiko harremana mantentzea eta kudeatzea, bai eta webgunearen bidez eskaintzen diren zerbitzuak eta informazio-lanak kudeatzea ere.
 • Erabiltzailearen alta kudeatzea Sakonduz plataforman.

Erregistroen eremuak nahitaez bete behar dira, AUPATUZek aipatutako helburuak bete ditzan.

Kasu batzuetan, beharrezkoa izango da agintariei edo hirugarren enpresei informazioa ematea auditoretza dela eta, eta fakturetako, kontratuetako nahiz dokumentuetako datu pertsonalak erabiltzea bezeroen edo administrazio publikoen erreklamazioei erantzuteko.

Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Erabiltzaileak ematen dituen datu pertsonalen tratamendua hura legitimatzen duten oinarri juridiko hauen arabera egiten da:

 • Sakonduz plataformaren zerbitzua ematea; baldintzak alta eman aurretik jarriko dira erabiltzailearen eskura. Eskatutako harreman profesional hori gauzatu ahal izateko, interesduna behartuta dago bere datuak ematera.
 • Baimen askea, espezifikoa, informatua eta zalantzarik gabea; izan ere, Pribatutasun Politika hau irakurri ondoren, erabiltzailea jakinaren gainean geratzen da, eta, ados egonez gero, adierazpen edo baiezko ekintza argi baten bidez onartuko du, hala nola lauki bat markatuz.
 • Marketin zuzeneko ekintzetan gure bezeroen datuak tratatzeko interes legitimoa eta interesdunaren berariazko adostasuna.
 • Iruzurra prebenitzeko, agintari publikoekin komunikatzeko eta hirugarrenen erreklamazioak kudeatzeko legezko betebeharrak betetzea.

Interesdunak datu horiek ematen ez baditu, edo okerrak edo zehaztugabeak badira, ezin izango diogu eskaerari erantzun, eta ezinezkoa izango da eskatutako informazioa ematea edo zerbitzuak kontratatzea. Beraz, tratamenduaren arduraduna, AUPATUZ, salbuetsita geratuko da enkargu profesionala ez betetzeak eragin dezakeen erantzukizun orotatik, edo informazio oker edo oker horiek sor ditzaketen ondorioetatik.

Zenbat denboran gordeko ditugu zure datuak?

AUPATUZek, datuak tratazeko ardura duen aldetik, konpromisoa hartzen du web orri honetan jasotako datu pertsonalak eta informazioa behar bezalako konfidentzialtasunez biltegiratzeko eta kudeatzeko, sortutako harreman profesionalak irauten duen bitartean eta interesdunak datuak ezabatzeko eskatzen ez duen bitartean. Hala ere, arduradunak datuak gorde ahal izango ditu, behar bezala blokeatuta, egon daitezkeen administrazio- edo jurisdikzio-erantzukizunei erantzuteko.

Zein hartzaileri jakinarazten zaizkio zure datuak?

Oro har, AUPATUZek ez dizkie datu pertsonalak hirugarrenei jakinaraziko, salbu eta zerbitzu bat emateak berekin badakar datuak erabiltzeko arduradun batekin kontratu-harremana izatea, eta hori ezinbestekoa bada erabiltzailearen eta aipatutako enpresaren arteko harremana kudeatzeko eta mantentzeko, erabiltzaileak berariazko baimena eman ondoren. Hori enkargu-kontratua gauzatu ahal izateko behar den denboran bakarrik egingo da, eta arduradunari eskatzen zaizkion baldintza eta erantzukizun berberekin. Enkargua amaitutakoan, datu pertsonalak jaso dituen eragileak arduradunari itzuliko dizkio datu horiek, eta eskura duen kopia oro ezabatuko du. Bestalde, kasu batzuetan, legeak eska dezake datu pertsonalak erakunde publikoei edo beste alderdi batzuei jakinaraztea; legezko betebehar horiek betetzeko behar-beharrezkoa dena baino ez da jakinaraziko.

Non gordetzen dira zure datuak?

Oro har, datuak EBn biltegiratzen dira. EBkoak ez diren hirugarrenei bidaltzen zaizkien datuek behar besteko babes-maila eskaintzen dutela ziurtatuko dugu.

Zer eskubide dituzu, eta nola balia ditzakezu?

Edozein pertsonak eskubidea du AUPATUZ bere datu pertsonalak erabiltzen ari den baieztatzeko.

Interesdunek eskubidea dute beren datu pertsonalak eskuratzeko, bai eta zuzenak ez diren datuak zuzentzeko eskatzeko ere; edo, hala badagokio, datu horiek ezabatzeko eskatzeko, besteak beste, ez direnean beharrezkoak datu horiek jaso ziren xederako.

Egoera jakin batzuetan, interesdunek beren datuen tratamendua mugatzea eskatu ahal izango dute; kasu horretan, soilik erreklamazioak egiteko edo defendatzeko gordeko ditugu.

Egoera jakin batzuetan, eta beren egoera partikularrarekin zerikusia duten arrazoiengatik, interesdunek beren datuak tratatzearen aurka egin ahal izango dute. AUPATUZek datuak tratatzeari utziko dio, ezinbesteko arrazoi legitimoak daudenean izan ezik, edo egon litezkeen erreklamazioak gauzatu edo defendatu behar direnean izan ezik.

Erabiltzaileak eramangarritasunerako eskubidea izango du, hau da, emandako datu pertsonalak zuzenean beste arduradun bati transmititzeko, formatu egituratuan, erabilera arruntean eta irakurketa mekanikoan, teknikoki posible denean.

Datuen titularrak, edo haren legezko ordezkariak, beren nortasuna egiaztatuz, eskubide horiek balia ditzakete, helbide elektroniko honetara mezu elektroniko bat bidaliz: aupatuz@gmail.com, edo honako helbide honetara postaz bidaliz: Baenako Dukearen pasealekua, 5-1.A, P.K. 20009, Donostia (Gipuzkoa).

Zure eskubideei buruzko informazio gehiago eskura dezakezu Datuak Babesteko Espainiako Bulegoan, https://www.aepd.es/helbidean, edo zure herrialdeko agintaritzan. Eskubideen titularrak horiek egikaritzean gogobetetasunik lortu ez badu, Datuak Babesteko Espainiako Bulegoaren (edo dagokion agintaritzaren) laguntza eskatu ahal izango du, bere eskubideen erabilera eraginkorra izan dadin. Horretarako, Eskubideen Tutoretzako Erreklamazio bat aurkeztu beharko du (https://www.aepd.es).

Nola tratatzen ditugu adingabeen datu pertsonalak?

Printzipioz, gure zerbitzuak ez dira bereziki adingabeentzat. Hamalau urtetik gorakoen kasuan, datuak erabiltzailearen baimenarekin tratatu ahal izango dira, legeak guraso-ahalaren edo tutoretzaren titularren laguntza eskatzen duen kasuetan izan ezik.

Zer segurtasun-neurri aplikatzen ditugu zure datu pertsonalak babesteko?

AUPATUZek legez eskatzen diren datu pertsonalak babesteko segurtasun-neurriak hartu ditu, eta bere esku dauden beste bitarteko eta neurri tekniko gehigarri batzuk instalatzen saiatzen da, AUPATUZi emandako datu pertsonalak galtzea, gaizki erabiltzea, aldatzea, baimenik gabe eskuratzea eta lapurtzea saihesteko. Era berean, AUPATUZek beharrezko neurri tekniko eta antolaketa-neurri guztiak hartu ditu datu pertsonalen segurtasuna eta osotasuna bermatzeko, bai eta baimenik ez duten hirugarrenek datu horiek galtzea, aldatzea eta/edo eskuratzea saihesteko ere.

Beste webgune batzuetarako estekak

Webgune honetan beste webgune batzuetarako estekak egon daitezke. Esteka horietako batean klik egin eta kanpoko webgune batera sartzean, bisita webgune horren pribatutasun-politikari lotuta egongo da, eta AUPATUZek ez du inolako erantzukizunik izango pribatutasun-politikari dagokionez.

Nola erabiltzen ditugu cookieak?

AUPATUZen webguneak eta sare sozialek cookieak erabiltzen dituzte, bertako nabigazioa optimizatzeko eta pertsonalizatzeko. Cookieak informazio-fitxategi fisikoak dira, eta erabiltzailearen terminalean bertan daude. Cookien bidez jasotako informazioak erabiltzaileari atarian nabigatzea errazteko eta nabigazio-esperientzia optimizatzeko balio du. Cookien bidez bildutako datuak haien sortzaileekin partekatu daitezke, baina lortutako informazioa ez da inola ere datu pertsonalekin edo erabiltzailea identifika dezaketen datuekin lotuko.

Hala ere, erabiltzaileak disko gogorrean cookieak instalatzea nahi ez badu, nabigatzailea konfiguratzeko aukera izango du, fitxategi horiek instalatzea galarazteko moduan. Informazio gehiago nahi izanez gero, kontsultatu "Cookien erabilera" atala.

Pribatutasun-politika alda daiteke?

Pribatutasun-politika hau alda daiteke. Pribatutasun-politika aldian-aldian berrikustea gomendatzen dizugu.

Bertsioa: 2021eko urtarrila

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

La ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO AUPATUZ (en adelante AUPATUZ o el prestador) trabaja para ofrecerle a través de nuestros productos y servicios la mejor experiencia posible. En algunos casos, es necesario recabar información para conseguirlo. Nos importa su privacidad, y creemos que debemos ser transparentes al respecto.

Por ello, y a efectos de lo previsto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 (en adelante, “RGPD”) relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, AUPATUZ informa al usuario/a de que, como responsable del tratamiento, incorporará los datos de carácter personal facilitados por los/as usuarios/as.

Mediante los formularios de registro del presente sitio web o el envío de correo electrónico, se recogen y tratan datos personales de cada usuario/a, el tratamiento de los cuales se rige por la presente Política de Privacidad. Estos datos son necesarios para la gestión y el mantenimiento de algunos de los servicios prestados, y se incluyen en los ficheros específicos de usuarios/as de los servicios de AUPATUZ.

El usuario/a se obliga a facilitar los datos veraces, exactos y completos sobre su identidad. El usuario/a responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose AUPATUZ el derecho a excluir de los servicios prestados a todo usuario/a que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones legales que pudieran ejercitarse. Así mismo, el usuario/a certifica que es mayor de 14 años y que posee la capacidad legal necesaria para la prestación del consentimiento en cuanto al tratamiento de sus datos de carácter personal.

Nuestro compromiso empieza por explicarle lo siguiente:

 • Se recogen sus datos para que la experiencia de usuario/a mejore, atendiendo a sus intereses y necesidades.
 • Somos transparentes en relación a los datos que obtenemos acerca de usted y la razón por la que lo hacemos.
 • Nuestra intención es ofrecerle la mejor experiencia posible. Por ello, cuando vayamos a usar su información personal, lo haremos siempre cumpliendo la normativa, y cuando sea necesario, solicitaremos su consentimiento.
 • Entendemos que sus datos le pertenecen. Por tanto, si decide no autorizarnos a procesarlos, puede solicitarnos que dejemos de tratarlos.
 • Nuestra prioridad consiste en garantizar su seguridad y tratar sus datos de acuerdo con la normativa europea.

Si desea obtener más información sobre el tratamiento de sus datos, consulte los distintos apartados de la política de privacidad que se encuentran a continuación:

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?

El responsable del tratamiento de los datos personales que el usuario/a facilite al acceder y utilizar el sitio web, es la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO AUPATUZ, con NIF G95636601, domicilio social en Paseo Duque de Baena, 5 – 1º A C.P. 20009 de la localidad de Donostia – San Sebastián (Gipuzkoa) y correo electrónico aupatuz@gmail.com.

AUPATUZ se compromete a aplicar las medidas de seguridad informática previstas en la normativa, con el objetivo de impedir el acceso o uso indebido de los datos, su manipulación, deterioro o pérdida.

¿Qué datos personales recopilamos?

Los datos personales que el usuario/a puede llegar a proporcionar:
Nombre y dirección.
Número de teléfono y dirección de correo electrónico.
Ubicación.
Dirección IP, fecha y hora en la que ha accedido a nuestros servicios, navegador de Internet que use y datos sobre el sistema operativo del dispositivo. Cualquier otra información o datos que decida compartir con nosotros/as.

En algunos casos, es obligatoria la cumplimentación del formulario de registro para acceder a y disfrutar de determinados servicios ofrecidos en la web; asimismo, no facilitar los datos personales solicitados o no aceptar la presente política de protección de datos supone la imposibilidad de suscribirse, registrarse o participar en cualquiera de las promociones en las que se soliciten datos de carácter personal.

¿Por qué y para qué tratamos sus datos?

Las operaciones, gestiones y procedimientos técnicos, ya sean realizados de forma automatizada como no automatizada, que posibiliten la recogida, almacenamiento, modificación, transferencia y otras acciones sobre datos de carácter personal, tienen la consideración de tratamiento de datos personales.

En AUPATUZ tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con las siguientes finalidades:

 • Gestionar el envío de la información que nos sea solicitada y poder responder a las consultas o cuestiones que el usuario/a remita a través del sitio web.
 • Desarrollar acciones y realizar el mantenimiento y la gestión de la relación con el usuario/a, así como la gestión de los servicios ofrecidos a través del sitio web y las labores de información.
 • Gestionar el alta del usuario/a en la plataforma SAKONDUZ.

Los campos de los registros se deben cumplimentar obligatoriamente para que AUPATUZ pueda cumplir con las finalidades mencionadas con anterioridad.

En algunos casos será necesario facilitar información a las Autoridades o a terceras empresas por motivos de auditoría, así como manejar datos personales de facturas, contratos y documentos para responder a reclamaciones de clientes o de las Administraciones Públicas.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

El tratamiento de los datos personales que proporciona el usuario/a se realiza en base a las siguientes bases jurídicas que legitiman el mismo:

 • La prestación del servicio de la plataforma SAKONDUZ, cuyos términos y condiciones se pondrán a disposición del usuario/a de forma previa al alta. Para poder llevar a cabo esta relación profesional solicitada, el interesado/a está obligado/a a facilitar sus datos.
 • El consentimiento libre, específico, informado e inequívoco, ya que tras la lectura de la presente Política de Privacidad el usuario/a queda informado/a y, en caso de estar conforme, puede aceptarla mediante una declaración o una clara acción afirmativa, como el marcado de una casilla que se dispone al efecto.
 • Interés legítimo para el tratamiento de datos de nuestros clientes en acciones de marketing directo y consentimiento expreso del interesado/a.
 • Cumplimiento de obligaciones legales para prevención del fraude, comunicación con Autoridades públicas y reclamaciones de terceros.

En el caso de que el interesado/a no facilite los citados datos, o éstos sean erróneos o inexactos, no podremos atender su solicitud, resultando imposible proporcionarle la información solicitada o llevar a cabo la contratación de los servicios. Por tanto, el responsable del tratamiento, AUPATUZ, quedará exonerado de toda responsabilidad que pudiera derivarse de la no ejecución del encargo profesional o de las consecuencias que se deriven de estas informaciones inexactas o erróneas.

¿Cuánto tiempo conservamos sus datos?

AUPATUZ, como responsable del tratamiento, se compromete a almacenar y gestionar los datos personales y la información recogida mediante esta página web con la debida confidencialidad mientras se mantenga la relación profesional surgida y la persona interesada no solicite su supresión. No obstante, el responsable del tratamiento podrá conservar los datos, debidamente bloqueados, para atender posibles responsabilidades administrativas o jurisdiccionales.

¿A qué destinatarios/as se comunican sus datos?

Con carácter general, AUPATUZ no comunicará estos datos personales a terceros, con la salvedad de que la prestación de un servicio implique la necesidad de una relación contractual con un encargado de tratamiento, y ello sea estrictamente necesario para gestionar y mantener la relación entre el usuario/a y la mencionada empresa, previa autorización expresa por parte del usuario/a. Esto se hará sólo durante el tiempo imprescindible para posibilitar la ejecución del contrato de encargo, y en las mismas condiciones y con las mismas responsabilidades que se le exigen al responsable. Una vez finalizado el encargo, el encargado del tratamiento devolverá al responsable los datos personales y suprimirá cualquier copia de la que disponga.

Por otra parte, en algunos casos, la ley puede exigir que se revelen datos personales a organismos públicos u otras partes; solo se revelará lo estrictamente necesario para el cumplimiento de dichas obligaciones legales.

¿Dónde se almacenan sus datos?

Con carácter general, los datos se almacenan dentro de la UE. Los datos que se envíen a terceros que no pertenezcan a la UE, nos aseguraremos de que ofrezcan un nivel de protección suficiente.

¿Qué derechos le asisten y cómo puede ejercerlos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en AUPATUZ estamos tratando datos personales que le conciernan o no.

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos, o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, los/as interesados/as podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias, y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados/as podrán oponerse al tratamiento de sus datos. AUPATUZ dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

El usuario/a tendrá derecho a la portabilidad, es decir, a que los datos personales que hubiera facilitado se transmitan directamente a otro responsable en formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, cuando técnicamente fuera posible.

El titular de los datos, o su representante legal, acreditando su identidad, pueden ejercer los referidos derechos dirigiendo un email a la dirección electrónica aupatuz@gmail.com o mediante correo postal a: Paseo Duque de Baena 5 – 1º A C.P. 20009 de la localidad de Donostia – San Sebastián (Gipuzkoa).

Puede obtener información adicional acerca de sus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos en https://www.aepd.es/, o la autoridad correspondiente del país en el que se encuentre. Cuando el titular de los derechos no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de los mismos, puede reclamar la asistencia de la Agencia Española de Protección de Datos (o de la autoridad correspondiente) para que el ejercicio de sus derechos sea efectivo, mediante la presentación de una Reclamación de Tutela de Derechos (https://www.aepd.es)

¿Cómo tratamos los datos personales de los menores de edad?

En principio, nuestros servicios no van dirigidos específicamente a menores de edad. En el caso de mayores de catorce años, podrá procederse al tratamiento de los datos con el consentimiento del usuario/a, exceptuando aquellos casos en los que la Ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela.

¿Qué medidas de seguridad aplicamos para proteger sus datos personales?

AUPATUZ ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los Datos Personales legalmente requeridos, y procura instalar aquellos otros medios y medidas técnicas adicionales a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los Datos Personales facilitados a AUPATUZ.

Del mismo modo, AUPATUZ ha adoptado todas las medidas técnicas y de organización necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los datos de carácter personal que trate, así como para evitar su pérdida, alteración y/o acceso por parte de terceros no autorizados.

Enlaces a otros sitios web

En el presente sitio web puede haber enlaces a otras páginas web. Al clicar en uno de estos enlaces y acceder a un sitio web externo, la visita estará sujeta a la política de privacidad de dicho sitio web, quedando AUPATUZ desvinculada de cualquier tipo de responsabilidad acerca de su política de privacidad.

¿Cómo utilizamos las cookies?

El sitio web y las RRSS de AUPATUZ utilizan cookies, a los efectos de optimizar y personalizar su navegación por el mismo. Las cookies son ficheros físicos de información que se alojan en el propio terminal del usuario/a. La información recogida mediante las cookies sirve para facilitar la navegación del usuario/a por el portal y optimizar la experiencia de navegación. Los datos recopilados mediante las cookies pueden ser compartidos con los creadores/as de las mismas, pero en ningún caso la información obtenida será asociada a datos personales ni a datos que puedan identificar al usuario/a.

Sin embargo, si el usuario/a no desea que se instalen cookies en su disco duro, tiene la posibilidad de configurar el navegador de tal modo que impida la instalación de estos archivos. Para obtener más información, consulte nuestra Política de Cookies.

¿Puede modificarse la política de privacidad?

Esta política de privacidad puede modificarse. Le recomendamos que revise la política de privacidad con cierta periodicidad.

Versión: enero 2021