Jarraibideak Instrucciones

Konexioa

Plataformara sartzean, goiko eskuinaldean honako botoi hau aurkituko duzu:
Sartu / Entrar

Sakatuz gero, beste pantaila bat agertuko da, zure erabiltzaile-izenarekin (emaila) eta pasahitzarekin sistemara konektatu ahal izateko. Sartutako datuak zuzenak badira, botoia sakatzean berrespen-mezu bat ikusiko duzu, eta erabiltzailearen gunera sartuko zara. Datuak okerrak badira, errore-mezu bat jasoko duzu, eta datu zuzenak sartu beharko dituzu.

Pantaila horretan bertan (erabiltzailearen eta pasahitzaren azpian), beste pasahitz bat eska dezakezu, oraingoa ahaztu baduzu. Horretarako, sakatu honako esteka honetan:
Pasahitza ahaztu duzu? / ¿Has olvidado tu contraseña?

Pasahitz berria bidaltzeko, emaila eskatuko dizugu. Gogoratu Captcha onartu behar duzula; eta, pasahitz berriarekin sartzen zarenean, erabiltzailearen gunetik aldatzeko aukera izango duzula.

Conexión

Al acceder a la plataforma, encontrarás en la parte superior derecha el botón
Sartu / Entrar

Si lo pulsas, se mostrará la pantalla para que puedas conectarte al sistema con tu nombre de usuario/a (email) y tu contraseña. Si los datos introducidos son correctos, al pulsar el botón del formulario verás un mensaje de confirmación y accederás a tu área de usuario/a. Si son erróneos, verás un mensaje de error y tendrás que volver a introducir los datos correctos.

En esta misma pantalla (debajo de los campos de usuario y contraseña), puedes solicitar una nueva contraseña si has olvidado la actual. Para ello pulsa el enlace
Pasahitza ahaztu duzu? / ¿Has olvidado tu contraseña?

Te pediremos el email para enviarte una contraseña nueva. Recuerda que debes aceptar el Captcha para que te la enviemos, y que una vez que accedas con la nueva contraseña, la puedes cambiar desde tu área de usuario/a.

Erabiltzailearen gunea

Erabiltzailearen gunetik, bi ekintza burutu ditzakezu:

 • Datuak eguneratu
 • Lanak kudeatu

Zure datuak eguneratzeko, honako botoi hau sakatu behar duzu: Zure datuak / Tus datos

Datu hauek alda ditzakezu:

 • Izena
 • Telefonoa
 • E-maila
 • Pasahitza

Oharra: segurtasun-arrazoiengatik, pasahitza aldatu nahi baduzu, lehenbizi egungo pasahitza sartu beharko duzu.

Zure lanak kudeatzeko, sakatu Lanak / Tareas

Edozein ataletatik erabiltzailearen gunera itzultzeko, sakatu honako ikono hau:

Área de usuario/a

Desde tu área de usuario/a, puedes realizar dos acciones:

 • Actualizar datos de acceso
 • Gestionar tareas

Para actualizar tus datos de acceso, debes pulsar el botón Zure datuak / Tus datos

Los datos que te permite cambiar son:

 • Nombre
 • Teléfono
 • Email
 • Contraseña

Nota: Por motivos de seguridad, si quieres modificar tu contraseña, primero tendrás que introducir tu contraseña actual.

Para acceder a la gestión de tareas, pulsa el botón Lanak / Tareas

Para volver al área de usuario/a desde cualquier otra sección, pulsa sobre el icono

Moduluak / Ikasleak

Pantaila horretan, informazioa erabiltzaile motaren araberako da:

 • Ikaslea: moduluen zerrenda.
 • Irakaslea: moduluen eta ikasleen zerrenda.
 • Familia: ikasleen zerrenda.

Kasu guztietan, informazio-lerro bakoitzaren ondoan botoi bat agertzen da.
Sakatzean, moduluko lanetara edo ikaslearen lanetara sartuko gara.

Módulos / Alumnos/as

En esta pantalla, la información varía dependiendo del tipo de usuario/a:

 • Alumno/a: listado de módulos.
 • Profesor/a: listado de módulos y alumnos/as.
 • Familia: listado de alumnos/as.

En todos los casos, junto a cada línea de información aparece un botón
Al pulsarlo, se accede a las tareas del módulo o el/la alumno/a seleccionado/a.

Lanak

Pantaila honetan, aurrekoan hautatutako moduluaren edo ikaslearen lan guztien zerrenda agertuko da. Lanaren fitxan sakatuta, xehetasunak ikusiko dira.

Tareas

Esta pantalla muestra un listado con todas las tareas del módulo o el/la alumno/a seleccionado/a en la pantalla anterior. Pulsando sobre la ficha de la tarea, accederemos a su detalle.

Lanen xehetasunak

Lanaren xehetasunen pantaila ere erabiltzaile motaren araberakoa da.

Ikaslea: Goiko aldean dago egin behar duzun lanari buruzko informazioa. Oraindik erantzun ez baduzu, sei fitxategi erantsi ahal izateko gune bat ikusiko duzu. Eskatutakoaren arabera, formatu ezberdinetako fitxategiak bidali beharko dituzu: irudia, bideoa, pdf, word... Gogoratu fitxategi bakarra erantsi behar duzula botoi bakoitzean (gehienez 8Mb).

Detalle tarea

La pantalla del detalle de la tarea también depende del tipo de usuario/a.

Alumno/a: En la parte superior está la información de la tarea que debes realizar. Si aún no has respondido a la tarea, verás una zona desde donde puedes adjuntar hasta seis archivos con tus respuestas. Dependiendo de las tareas que te planteen, tendrás que enviar distintos tipos de archivos: imagen, vídeo, pdf, word... Recuerda que debes adjuntar un único archivo en cada botón de respuesta (8Mb máximo).

Oharra: Irakasleak zure lana oraindik baloratu ez badu, aldaketak egin eta berriz bidal dezakezu; baina gogoratu erantzun guztiak berriro erantsi behar dituzula, bidalketa bakoitzean aurreko guztia ezabatzen baita.

Irakasleak zure lana aztertu badu, eremu honetan ikusiko dituzu haren balorazioak.

Azpian iruzkinak agertuko dira. Lehenik eta behin, irakasleak zuretzat edo ikaskide guztientzat utzi dituen iruzkin orokorrak ikusiko dituzu. Ondoren, zuk irakasleari utzi dizkiozun iruzkinak eta erantzunak agertuko dira.

Azkenik, beheko aldean, irakasleari zalantzak edo galderak egiteko tarte bat aurkituko duzu.

Nota: Si tu tarea aún no ha sido valorada por la profesora, puedes hacer cambios y volver a mandarla; pero recuerda que tienes que volver a adjuntar TODAS tus respuestas, ya que cada envío sustituye completamente al anterior.

Si tus respuestas ya han sido revisadas por tu profesora, esta zona cambiará para mostrarte sus valoraciones.

Debajo aparecerán los comentarios. Primero verás los comentarios generales que la profesora ha dejado para ti o para todos/as tus compañeros/as. Después aparecerán los comentarios que tú le has dejado a la profesora, así como sus respuestas.

Por último, en la parte inferior encontrarás un formulario desde donde podrás plantearle tus dudas o consultas a la profesora.

Irakaslea: Ikasleentzat prestatu duzun lanari buruzko informazioa goiko aldean dago.

Azpian iruzkinak agertuko dira. Lehenik eta behin, ikasleei utzi dizkiezun iruzkin orokorrak ikusiko dituzu. Jarraian, ikasleak lanari buruz bidali dizkizun zalantzak edo galderak agertuko dira; eta, azpian, laukitxo bat, zure erantzunak idazteko.

Azkenik, beheko aldean, iruzkin orokorrak (ikasle guztientzat) nahiz banakakoak (ikasle batentzat edo gehiagorentzat) egin ahal izango dituzu.

Profesor/a: En la parte superior se encuentra la información de la tarea que has generado.

Debajo aparecerán los comentarios. Primero verás los comentarios generales que les has dejado a los/as alumnos/as. A continuación, estarán sus dudas o consultas sobre la tarea, y debajo una casilla para que puedas responder a ellas.

Por último, en la parte inferior encontrarás un formulario desde donde podrás generar tanto comentarios generales, dirigidos a todos/as los/as alumnos/as, como individuales, para uno/a o varios/as alumnos/as.

Familia: goiko aldean ikasleak egin behar duen lanari buruzko informazioa dago.

Azpian iruzkinak agertuko dira. Lehenik eta behin, irakasleak ikasleari egin dizkion iruzkin orokorrak ikusiko dituzu. Ondoren, ikasleak irakasleari bidalitako zalantzak zein galderak azalduko dira, bai eta irakaslearen erantzunak ere.

Familia: En la parte superior se encuentra la información de la tarea.

Debajo aparecerán los comentarios. Primero verás los comentarios generales que le ha dejado la profesora al alumno o la alumna. A continuación, estarán los comentarios que el/la alumno/a haya intercambiado con la profesora, y las respuestas de esta.