Erabilera Baldintzak
Condiciones de Uso

Jarraian, AUPATUZek webgune honen bidez aurkeztutako zerbitzuen erabilera-baldintzen dokumentua azaltzen da: https://sakonduz.com, AUPATUZ HEZKUNTZA-GARAPENERAKO ELKARTEAren jabetzakoa (aurrerantzean, "Emailea" edo AUPATUZ deitu ahalko zaio). Dokumentu hau onartzeak esan nahi du erabiltzaileak:

  • A. Hemen azaldutakoa irakurri eta ulertu du.
  • B. Bere burua behartzeko gaitasuna duen pertsona da.
  • C. Hemen ezarritako betebehar guztiak bere gain hartzen ditu.

Zerbitzu-emaileak beretzat gordetzen du baldintza hauek alde bakarretik eta aldez aurretik jakinarazi gabe aldatzeko eskubidea. Baldintzak beti egongo dira eskuragarri webgune honetan, erabiltzaileak edozein unetan kontsultatu ahal izan ditzan. Baldintza hauek aldatu egin daitezkeenez, webgune honetan eskaintzen diren zerbitzuak erabili aurretik irakurri eta berrikusi egin beharko dituzu. Web orri honen bidez eskaintzen diren zerbitzuak erabiltzean, baldintza hauen arabera atxikitzea onartzen du.

1. ALDERDIEN IDENTITATEA

Alde batetik, web orri honen bidez eskaintzen diren ondasun edo zerbitzuen hornitzailea AUPATUZ HEZKUNTZA-GARAPENERAKO ELKARTEA da. Honako helbide hau du: Baenako Dukearen pasealekua, 5-1.A, 20009 PK, Donostia (Gipuzkoa); IFZ: G95636601. Euskadiko Elkarteen Erregistroan erregistratua dago (erregistro-zenbakia: as/b/17818/2013), eta aupatuz@gmail.com helbide elektronikoa du.

Eta, bestalde, webgune honetan erregistratutako erabiltzailea, zerbitzu-emaileari eman-dako datu pertsonalen egiazkotasunaren erantzule bakarra.

2. WEBGUNERA SARTZEA

Sakonduz.com AUPATUZen zerbitzua da, eta adimen-gaitasun handia duten haurrentzat curriculuma eskolatik kanpo aberasteko online moduluak garatzen ditu.

Erabiltzaileak webgune honetara sartzeak, eta wegune hau erabiltzeak ez du esan nahi titularrak sarbidearen kalitatea eta abiadura aldatu behar dituenik. Webgunera edo webgunearen zati batera sartzeko baldintzak eten ditzake, edo webgunearen bidez zer-bitzuak ematea eten, aldez aurretik abisatu gabe. Webgunearen titularrak ez du bere gain hartuko sarbidea aldatzeak eragindako ondorioen, kalteen eta galeren erantzu-kizuna.

Web orri honetan sartzeko eta eskaintzen dituen zerbitzuak eskuratzeko behar diren hardwarea eta softwarea erabiltzailearen kontura izango dira. Webgunearen titularrak ez du izango erabiltzaileen ekipo edo sistemetan gertatzen den inolako anomalia, funtzio-namendu txar, narriadura edo softwarea ezabatzeri buruzko erantzukizunik, webgunera sartzearen edo sartzeko ahaleginaren ondorio zuzena edo zeharkakoa bada.

Webgune honen titularrak ematen duen zerbitzuak ez du denbora mugarik, baina web orri hau eta bertan eskaintzen diren zerbitzuak aldez aurretik jakinarazi gabe bertan behera utzi utz ditzake.

Zerbitzu-emaileak beretzat gordetzen du erabiltzaileei web orri honetan emandako zer-bitzuak ukatzeko edo/eta bertan behera uzteko eskubidea, fede ona urratzeagatik, inda-rrean dagoen legeria ez betetzeagatik, erabilera-baldintza hauek ez betetzeagatik eta/edo zerbitzu-emaileak hautemandako iruzur-kasuetan.

3. SARTZEKO BALDINTZAK

AUPATUZek eskainitako zerbitzuak eskuratu aurretik, erabiltzaileak bere borondatez eta askatasunez eman beharko ditu eskatuko zaizkion datu pertsonalak.

Web orri honetan erabiltzaile-kontu bat sortzeko, gutxienez hamalau urte izan behar dira. Adingabeen kasuan, gainera, aitaren, amaren, tutorearen edo arduradunaren baimena beharko da webgune honetan erregistratzeko.

AUPATUZek eskubidea izango du edozein unetan erabiltzaile erregistratuari sartzeko baimena eskatzeko, eta eskubidea izango du erabiltzailea blokeatzeko, eskatutako in-formazioa eskatutako epean ematen ez badu.

Adingabeek jasotzen dituzten eduki eta zerbitzu zehatzak zehazteko erantzukizun osoa beren ardurapean dituzten adinekoei baino ez dagokie.

Zerbitzuak eskatu ahal izateko, erabiltzaile bakoitzak bere datu pertsonalak emango diz-kio AUPATUZi, bere borondatez eta bere erantzukizunpean.

Erabiltzaileek emandako datuak iruzurrezkoak eta/edo faltsuak badira, AUPATUZek be-retzat gordetzen du erabiltzaile arau-hauslearen aurka dagozkion legezko ekintzak egi-teko aukera.

AUPATUZek erabiltzaileari erregistro-sistema bat eskainiko dio erabiltzaile-izen (email) baten eta pasahitz baten bidez. Kasu horretan, erabiltzaileak nahi duen erabiltzaile-izena (helbide elektronikoa) edo pasahitza adierazi ahal izango du.

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du bere erabiltzaile-izenaren (helbide elektronikoa) eta pasahitzaren konfidentzialtasuna ziurtatzeko. Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du horiek arduraz erabiltzeko eta hirugarrenen esku ez jartzeko, bai eta AUPATUZi horien galeraren edo lapurretaren berri emateko, edo baimendu gabeko hirugarren batek sar-bidea izan dezakeela jakinarazteko ere, AUPATUZek berehala blokeatu ahal izan dezan.

AUPATUZek ez du inolako erantzukizunik izango erabiltzaileak bere erabiltzaile-izena (posta elektronikoa) eta pasahitza behar bezala ez erabiltzeagatik eta/edo zabarkeriaz jokatzeagatik, ezta hirugarrenek horiek erabiltzeagatik ere.

AUPATUZek baliabide teknikoak eskaintzen ditu erabiltzaileak bere datuak erregis-tratzean eta/edo alta-prozesuan sartzean egindako akatsak identifikatu eta zuzendu ahal izan ditzan.

4. ZERBITZUAN SARTZEKO PROZEDURA

Web orri honen bidez eskaintzen den zerbitzuan sartzeko, orrialdearen goiko aldeko "kontaktua" atalean klik egin behar da. Bertan, datu pertsonalak eta harremanetarako datuak eskatuko zaizkizu (helbide elektronikoa eta telefonoa).

5. ERANTZUKIZUNA

Webgunea gaizki erabiliz hirugarrenei kalteak edo galerak eragiten dizkieten erabiltzaileak erantzule egin ahal izango ditu AUPATUZek.

AUPATUZek ez du bere gain hartuko webgune honetan argitaratutako informaziotik eratorritako erantzukizunik, baldin eta informazio hori kanpoko hirugarren batek manipulatu edo sartu badu.

Nolanahi ere, AUPATUZek adierazten du nazioko edo nazioarteko legeria, morala edo ordena publikoa urra dezakeen edozein eduki berehala kenduko duela, edo hirugarrenen pribatutasuna inbaditzen badu, jabetza intelektualeko eskubideak edo beste edozein eratakoak urratzen baditu, hirugarrenentzat iraingarria bada edo zentsuragarria bada, eta agintari eskudunei eduki horren berri emango diela. Erabiltzaileak uste badu webgune honetan estatuko edo nazioarteko legeria, morala edo ordena publikoa urra dezakeen edukiren bat dagoela, edo hirugarrenen pribatutasuna urratzen duela, jabetza intelektualeko eskubideak urratzen dituela edo beste edozein modutan hirugarrenentzat iraingarria edo zentsuragarria dela, mesedez, jakinarazi berehala webgunearen titularrari.

Erabiltzaile batek aurreko edozein portaera izanez gero, AUPATUZek erabiltzailearen kontua berehala blokeatu, eten eta/edo ezeztatu ahal izango du, eta, hala badagokio, onartu gabeko egintzak urratzen dituzten profiletako edukiak kendu ahal izango ditu. Erabiltzaileak ez du kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik izango.

Webgune hau berrikusi eta probatu egin da, ondo funtziona dezan. Hasiera batean, urteko 365 egunetan, eguneko 24 orduetan, behar bezala funtzionatuko duela berma daiteke. Hala ere, AUPATUZek ez du baztertzen programazioan zenbait akats egotea, edo ezinbesteko kausak edo antzeko inguruabarrak gertatzea, web orri honetara sartzea ezinezko egingo dutenak.

6. JABETZA INTELEKTUALA ETA INDUSTRIALA

Web orri honetako eduki guztiak, testuak, grafikoak, irudiak, diseinua eta eduki horiei legozkiekeen jabetza intelektualeko eskubideak barne, baita marka, izen komertzial edo beste zeinu bereizgarri guztiak ere, webgunearen titularrarenak edo haren legezko jabeenak dira, eta horien gaineko eskubide guztiak erreserbatuta geratzen dira. Webguneko eduki guztiak behar bezala babestuta daude jabetza intelektualari eta industrialari buruzko araudiaren bidez, eta dagozkien erregistro publikoetan inskribatuta daude.

Debekatuta dago edukiak erreproduzitzeko edozein egintza, osorik edo zati batean, edozein modu edo bitartekotan, dela mekanikoa, elektronikoa, erreprografikoa edo bestelakoa, bai eta zabalkundeko, jendaurreko komunikazioko edo banaketako edozein egintza ere, webgunearen titularraren edo legezko jabeen aldez aurreko idatzizko baimenik gabe. Zerbitzu-emaileak aldez aurretik baimendu ez duen edozein erabilera egilearen jabetza intelektual edo industrialeko eskubideen urratze larritzat hartuko da.

Web orri honetan sartzeak ez die erabiltzaileei inolako eskubiderik ematen, ezta jabetza intelektualaren edo industrialaren eskubideen gaineko titulartasunik ere, ezta webguneak dituen edukien gaineko titulartasunik ere.

Webgunearen titularra ez da izango erabiltzaileek edukiak erabiltzeagatik edo indarrean dagoen edozein lege-xedapen hausteagatik sor daitezkeen kalte-galeren erantzule.

Jabetza intelektualaren edo industrialaren eskubideen balizko urraketei eta webguneko edukiei buruzko edozein ohar egiteko, helbide elektroniko honen bidez jakinarazteko eskatzen dizugu: aupatuz@gmail.com.

7. COOKIEAK

Web orri honek "cookieak" erabiltzen ditu. Zure ekipoan instalatutako cookieak baimendu, blokeatu edo ezabatu ditzakezu, zure terminalean edo gailuan erabiltzen dituzun nabigatzaile-aukerak konfiguratuz.

Informazio gehiago eta konfigurazioa aldatzeko aukera, "Cookien erabilera" atalean.

8. DATU PERTSONALEN BABESA

Emandako datuak AUPATUZek erabiliko ditu, tratamenduaren arduradun gisa, erabiltzaileak webgunean egindako alta eta webgunearen bidez emandako zerbitzuetarako sarbidea behar bezala kudeatzeko.

Erabiltzaileak dagokion laukitxoa markatuz onartu badu, AUPATUZen zerbitzuei buruzko komunikazioak bidaliko zaizkio.

Ondoren, erabiltzaileak ez badu AUPATUZek bidalitako komunikazioak jasotzen jarraitu nahi, "Baja" esteka sakatu ahal izango du edozein komunikazio komertzial elektronikotan.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Emandako datu pertsonalak kontratu-harremanak dirauen bitartean gordeko dira, legez aurreikusitako epeetan, hargatik eragotzi gabe interesdunak datuak ezabatzeko eskaera egitea. Kontratua amaitzen den egunean, datuak blokeatu egingo dira erabilera eragozteko, salbu eta administrazio publikoen eta auzitegien esku uzteko, erabilerak sor ditzakeen erantzukizunei erantzuteko, eta erantzukizun horien preskripzio-epean bakarrik.

Erabileraren legitimazioa

Zure datuak erabiltzeko lege-oinarria erabiltzailearen alta Sakonduz plataforman kudeatzea da.

Emaileak egiten dituen zerbitzuei eta jarduerei buruzko informazioa eskatutako baimenean oinarritzen da, eta baimen hori kentzeak ez du inola ere baldintzatzen Sakonduz plataformarako sarbidea gauzatzea.

Lagapenen edo transferentzien hartzaileak

AUPATUZek berariaz bermatzen eta jakinarazten die erabiltzaileei beren datu pertsonalak ez zaizkiela inola ere hirugarrenei lagako; eta, datu pertsonalen lagapenen bat egin behar den bakoitzean, aldez aurretik eskatuko zaiela erabiltzaileei berariazko baimena, jakinaren gainean eta zalantzarik gabe.

Era berean, AUPATUZek hainbat hornitzailerekin kontratuak hitzartuta ditu, eta hornitzaile horiek datuak AUPATUZen izenean erabiliko dituzte, zerbitzu bat emateko haren esku-hartzea beharrezkoa balitz.

Interesdunen eskubideak

Edozein pertsonak du AUPATUZen beraien datu pertsonalak erabiltzen ari garen baieztatzeko eskubidea.

Interesdunek eskubidea dute beren datu pertsonalak eskuratzeko, bai eta datu okerrak zuzentzeko eskatzeko ere; edo, hala badagokio, datu horiek ezabatzeko eskatzeko, besteak beste, ez direnean beharrezkoak datu horiek jaso ziren helburuetarako.

Egoera jakin batzuetan, interesdunek beren datuen erabilera mugatzeko eskatu ahal izango dute; kasu horretan, soilik erreklamazioak egiteko edo defendatzeko gordeko ditugu.

Inguruabar jakin batzuetan, eta euren egoera partikularrarekin zerikusia duten arrazoiengatik, interesdunek beren datuak erabiltzearen aurka egin ahal izango dute. AUPATUZek datuak erabiltzeari utziko dio, ezinbesteko arrazoi legitimoak daudenean izan ezik, edo egon litezkeen erreklamazioak gauzatu edo defendatu behar direnean izan ezik.

Erabiltzaileak eramangarritasunerako eskubidea izango du, hau da, emandako datu pertsonalak zuzenean beste arduradun bati transmititzeko, formatu egituratuan, erabilera arruntean eta irakurketa mekanikoan, teknikoki posible denean.

Datuen titularrak edo haren legezko ordezkariak, beren nortasuna egiaztatuz, eskubide horiek balia ditzakete, helbide elektroniko honetara mezu bat bidaliz: aupatuz@gmail.com edo helbide honetara idatziz: Baenako Dukearen pasealekua, 5-1.A, 20009 PK, Donostia (Gipuzkoa).

Zure eskubideei buruzko informazio gehiago Datuak Babesteko Espainiako Bulegoan eskura dezakezu, https://www.aepd.es helbidean edo zauden herrialdeko agintaritzan. Eskubideen titularrak horiek egikaritzean gogobetetasunik lortu ez badu, Datuak Babesteko Espainiako Bulegoaren (edo dagokion agintaritzaren) laguntza eskatu ahal izango du, eskubideen erabilera eraginkorra izan dadin, eskubideen tutoretzaren erreklamazioa aurkeztuta (https://www.aepd.es).

AUPATUZek edozein kasutan bermatzen dio erabiltzaileari araudian aurreikusitako eskubideak egikaritzea, indarrean dagoen legerian xedatutako moduan.

9. ESTEKAK

AUPATUZek ez du bere gain hartzen hirugarrenen webguneetarako kanpoko estekei buruzko erantzukizunik, ez eta web orrian sar daitekeen informazioari buruzkorik ere; beraz, erabiltzailea bere erantzukizunpean sartzen da, horietan arautzen diren edukia eta erabilera-baldintzak betez.

AUPATUZek edozein lotura kentzeko eskubidea izango du, lotura horren edukia ez-legezkoa dela edo horrek hirugarrenen ondasunak edo eskubideak kaltetzen dituela jakin bezain laster.

Debekatuta dago webguneko edukiak erabiltzea norberaren edo hirugarren pertsonen publizitatea edo informazioa sustatzeko, kontratatzeko edo zabaltzeko, AUPATUZen baimenik gabe, edo publizitatea nahiz informazioa igortzeko, erabiltzaileen eskura jartzen diren zerbitzuez edo informazioaz baliatuta, erabilera doakoa den ala ez alde batera utzita.

Web orrian hirugarrenek jartzen dituzten estekak edo hiperestekak web orri osoa irekitzeko izango dira, eta ezin izango dute, ez zuzenean ez zeharka, argibide faltsu, zehaztugabe edo nahasgarririk eman, ezta AUPATUZen aurkako ekintza desleialik edo ez-zilegirik egin ere.

AUPATUZek ez du bere gain hartuko webgunean beste esteka batzuk irekitzeko sartzen diren hiperesteken fidagarritasunaren eta azkartasunaren erantzukizuna. AUPATUZek ez du bermatzen esteka horien erabilgarritasuna, eta ez du erantzukizunik izango esteka horien bidez erabiltzaileek eskura ditzaketen eduki edo zerbitzuez, ez eta webgune horien funtzionamendu egokiaz ere.

10. DEUSEZTASUNA EDO DEUSEZTAGARRITASUNA

Xedapen hauetako edozein baliogabetzat edo eraginkortasunik gabekotzat jotzeak, osorik edo zati batean, ez du eraginik izango gainerakoen baliozkotasunean edo eraginkortasunean, eta lotesleak izango dira zerbitzu-emailearentzat nahiz erabiltzailearentzat. Edozein alderdik (emaileak eta/edo erabiltzaileak) une jakin batean hemen hitzartutako itunen bat betetzeko exijitzeari uko egiteak ez du esan nahi uko egiten zaionik oro har, eta ez du beste alderdiarentzat eskuratutako eskubiderik sortuko.

Baldintza hauetakoren bat baliogabetzat edo aplikaezintzat jotzen bada, xedapen hori jarri gabekotzat joko da, eta ez du eraginik izango gainerako xedapenen baliozkotasunean.

11. LEGE APLIKAGARRIA

Baldintza hauek Espainiako legeak arautzen ditu, eta haren alderdi guzti-guztietan interpretatuko dira.

Bertsioa: 2021eko urtarrila

A continuación se expone el documento con las condiciones de uso de los servicios presentados por AUPATUZ a través del presente sitio web, https://sakonduz.com, propiedad de la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO AUPATUZ (en adelante podrá ser denominado como “el prestador” o AUPATUZ). La aceptación del presente documento conlleva que el usuario/a:

  • a. Ha leído, entiende y comprende lo aquí expuesto.
  • b. Es una persona con capacidad suficiente para obligarse.
  • c. Asume todas las obligaciones aquí dispuestas.

El prestador se reserva el derecho de modificar unilateralmente y sin previo aviso las presentes condiciones. Las condiciones estarán siempre accesibles en el presente sitio web, para que el usuario/a pueda consultarlas en cualquier momento. Dado que las presentes condiciones pueden sufrir modificaciones, deberá leerlas y revisarlas antes de utilizar los servicios ofrecidos en el presente sitio web. Al utilizar los servicios que se ofrecen a través de la presente página web, acepta quedar vinculado por las presentes condiciones.

1. IDENTIDAD DE LAS PARTES

Por una parte, el proveedor de los bienes o servicios que se prestan a través de la presente página web es la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO AUPATUZ, con dirección en Paseo Duque de Baena, 5 – 1º A C.P. 20009 de la localidad de Donostia – San Sebastián (Gipuzkoa) y NIF: G95636601, inscrita en el Registro de Asociaciones de Euskadi Nº Registro: AS/B/17818/2013 y con email aupatuz@gmail.com.

Y, por otra parte, el/la usuario/a registrado/a en el presente sitio web, único responsable de la veracidad de los datos personales facilitados al prestador.

2. ACCESO A LA WEB

Sakonduz.com es un servicio de AUPATUZ en el que se desarrollan módulos de enriquecimiento extracurricular online para niños y niñas con alta capacidad intelectual.

El acceso y uso de los usuarios/as a esta web no implica ninguna obligación sobre la calidad y velocidad del acceso por parte del titular de la misma, que podrá modificar las condiciones de acceso o suspender el acceso a la web, o parte de la web, o suspender la prestación de servicios a través de la web, sin previo aviso, no responsabilizándose el titular de la web de las consecuencias, daños y perjuicios ocasionados por la modificación del acceso y la suspensión de la web.

El hardware y software necesarios para poder acceder a la presente página web y a los servicios ofrecidos por la misma serán por cuenta del usuario/a. El titular de la web no será responsable de ninguna anomalía, mal funcionamiento, deterioro, borrado de datos o software que se produzca en los equipos o sistemas de los usuarios/as, como consecuencia directa o indirecta del acceso o intento de acceso a la web.

El servicio prestado por el titular de la web mediante la misma es por tiempo indefinido, sin perjuicio de poder suspenderse o cancelarse la presente página web y sus servicios sin previo aviso.

El prestador se reserva el derecho de denegar y/o suspender el acceso a los servicios prestados en la presente página web a usuarios/as por razones de vulneración de la buena fe, incumplimiento de la legislación vigente, de las presentes Condiciones de Uso y/o en supuestos de fraude detectados por el prestador.

3. REQUISITOS DE ACCESO

Con carácter previo al acceso a servicios ofrecidos por AUPATUZ, el usuario/a deberá proporcionar de manera libre y voluntaria los datos personales que le serán requeridos.

Para crear una cuenta de usuario/a en la presente página web, se debe contar con al menos catorce años. En el caso de menores de edad, además se deberá contar con la autorización del padre, madre, tutor o responsable para el registro en la presente web.

AUPATUZ se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento la autorización de acceso al usuario/a registrado/a, y se reserva el derecho a bloquear el usuario/a si no facilita la información solicitada dentro del plazo requerido.

La plena responsabilidad en la determinación de los concretos contenidos y servicios a los que acceden los/as menores de edad corresponde única y exclusivamente a los/as mayores a cuyo cargo se encuentran.

Para poder llevar a cabo la solicitud de servicios, cada usuario/a proporcionará a AUPATUZ, de forma voluntaria y bajo su responsabilidad, sus datos de carácter personal.

En el caso de que los datos proporcionados por los usuarios/as sean fraudulentos y/o falsos, AUPATUZ se reserva la posibilidad de emprender las acciones legales que pudieran corresponderle contra el usuario/a infractor/a.

AUPATUZ ofrecerá al usuario/a un sistema de registro a través de un nombre de usuario/a (email) y una contraseña. En tal caso, el usuario/a podrá designar a su criterio el nombre de usuario/a (email) o la contraseña deseadas.

El usuario/a se compromete a asegurar la confidencialidad de su nombre de usuario/a (email) y de su contraseña. El usuario/a se compromete a hacer un uso diligente de los mismos, y no ponerlos a disposición de terceros, así como a comunicar a AUPATUZ la pérdida o el robo de los mismos, o del posible acceso por un tercero no autorizado, de tal forma que AUPATUZ pueda proceder al bloqueo inmediato.

AUPATUZ queda eximida expresamente de cualquier responsabilidad derivada del incorrecto uso y/o negligencia por parte del usuario/a de su nombre de usuario/a (email) y contraseña, y del uso que terceros puedan realizar de estos.

AUPATUZ proporciona medios técnicos para que el usuario/a pueda identificar y corregir errores en la introducción de sus datos durante su registro y/o proceso de alta.

4. PROCEDIMIENTO DE ACCESO AL SERVICIO

Para acceder al servicio ofrecido a través de la presente página web, es necesario hacer clic en el apartado "Contacto" que figura en la parte superior de la página. En él se le solicitarán sus datos personales y de contacto (email y teléfono).

5. RESPONSABILIDAD

AUPATUZ podrá responsabilizar a los usuarios/as que haciendo un mal uso de la web, causasen daños o perjuicios a terceras personas.

AUPATUZ se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada en el presente sitio web, siempre que esta información haya sido manipulada o introducida por un tercero ajeno al mismo.

En todo caso, AUPATUZ manifiesta que procederá a la retirada inmediata de cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación nacional o internacional, la moral o el orden público, o invada la privacidad de terceros, infrinja derechos de propiedad intelectual o de cualquier otra forma resulte ofensivo para terceros o censurable, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes el contenido en cuestión. En caso de que el usuario/a considere que existe en el presente sitio web algún contenido que pudiera contravenir la legislación nacional o internacional, la moral o el orden público, o invada la privacidad de terceros, infrinja derechos de propiedad intelectual o de cualquier otra forma resulte ofensivo para terceros o censurable, se ruega lo notifique de forma inmediata al titular del sitio web.

La realización de cualquiera de los anteriores comportamientos por parte de un usuario/a permitirá a AUPATUZ bloquear, suspender y/o cancelar la cuenta del usuario/a de forma inmediata, y, en su caso, retirar contenidos en los perfiles que vulneren los actos no permitidos. El usuario/a no tendrá derecho a indemnización alguna.

Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. En principio, puede garantizarse el correcto funcionamiento los 365 días del año, 24 horas al día. No obstante, AUPATUZ no descarta la posibilidad de que existan ciertos errores de programación, o que acontezcan causas de fuerza mayor o circunstancias semejantes que hagan imposible el acceso a la presente página web.

6. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Todos los contenidos de la presente página web, incluyendo, sin carácter limitativo, textos, gráficos, imágenes, su diseño y los derechos de propiedad intelectual que pudieran corresponder a dichos contenidos, así como todas las marcas, nombres comerciales o cualquier otro signo distintivo, son propiedad del titular del sitio web, o de sus legítimos propietarios/as, quedando reservados todos los derechos sobre los mismos. Todos los contenidos del sitio web se encuentran debidamente protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial, así como inscritos en los registros públicos correspondientes.

Queda prohibido cualquier acto de reproducción de los contenidos, en todo o en parte, en cualquier forma o medio, sea mecánico, electrónico, reprográfico u otro, así como cualquier acto de difusión, comunicación pública o distribución, sin la previa autorización por escrito del titular del sitio web o de sus legítimos propietarios. Cualquier uso no autorizado previamente por parte del prestador será considerado un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial del autor/a.

El acceso a esta página web no otorga a los usuarios/as derecho, ni titularidad alguna sobre los derechos de propiedad intelectual o industrial ni sobre los contenidos que alberga la web.

El titular del sitio web no será responsable de los daños o perjuicios que pudieran derivarse de la utilización de los contenidos por parte de los usuarios/as o de la infracción por parte de éstos/as de cualquier disposición legal vigente.

Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos del sitio web, solicitamos que nos lo comunique a través de la siguiente dirección de correo electrónico: aupatuz@gmail.com.

7. COOKIES

La presente pagina web utiliza “cookies”. Usted puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador que utilice en su terminal o dispositivo.

Más información y posibilidad de cambio de configuración en el apartado “Política de cookies”.

8. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Los datos suministrados serán tratados por AUPATUZ como responsable del tratamiento para gestionar de manera adecuada el alta en la web realizada por el usuario/a y el acceso a los servicios prestados a través de la misma.

En el caso de que el usuario/a haya aceptado mediante la marcación de la correspondiente casilla, se le enviarán comunicaciones relativas a servicios de AUPATUZ.

Posteriormente, si el usuario/a no desea continuar recibiendo comunicaciones remitidas por AUPATUZ, puede pulsar en el vínculo “Baja” en cualquier comunicación comercial electrónica.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación contractual por los períodos legalmente previstos, sin perjuicio de la solicitud de supresión por el interesado/a. En la fecha de finalización del contrato, los datos serán bloqueados con el fin de impedir su tratamiento, excepto para su puesta a disposición de Administraciones Públicas y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento y solo durante el plazo de prescripción de dichas responsabilidades.

Legitimación del tratamiento

La base legal para el tratamiento de sus datos es la gestión del alta del usuario/a en la plataforma SAKONDUZ.

La información de servicios y actividades que lleva a cabo el prestador está basada en el consentimiento que se le solicita, sin que en ningún caso la retirada de este consentimiento condicione la ejecución del acceso a la plataforma SAKONDUZ

Destinatarios/as de cesiones o transferencias

AUPATUZ garantiza e informa expresamente a los usuarios/as de que sus datos personales no serán cedidos en ningún caso a terceros, y que siempre que fuera a realizarse algún tipo de cesión de datos personales, se solicitaría, de forma previa, el consentimiento expreso, informado e inequívoco por parte de los usuarios/as.

Asimismo, AUPATUZ tiene concertados contratos con distintos proveedores, que tratan los datos por cuenta de AUPATUZ en caso de que en la prestación de un servicio fuera necesaria su intervención.

Derechos de las personas interesadas

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en AUPATUZ estamos tratando datos personales que les conciernan o no.

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, los interesados/as podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias, y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. AUPATUZ dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

El usuario/a tendrá derecho a la portabilidad, es decir, a que los datos personales que hubiera facilitado se transmitan directamente a otro responsable en formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, cuando técnicamente fuera posible.

El titular de los datos, o su representante legal, acreditando su identidad, pueden ejercer los referidos derechos dirigiendo un email a la dirección electrónica aupatuz@gmail.com o mediante correo postal a: Paseo Duque de Baena, 5 – 1º A C.P. 20009 de la localidad de Donostia – San Sebastián (Gipuzkoa).

Puede obtener información adicional acerca de sus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos en https://www.aepd.es o la autoridad correspondiente del país en el que se encuentre. Cuando el titular de los derechos no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de los mismos, puede reclamar la asistencia de la Agencia Española de Protección de Datos (o de la autoridad correspondiente) para que el ejercicio de sus derechos sea efectivo, mediante la presentación de una Reclamación de Tutela de Derechos (https://www.aepd.es).

AUPATUZ garantiza en todo caso al usuario/a el ejercicio de los derechos previstos en la normativa en los términos dispuestos en la legislación vigente.

9. ENLACES

AUPATUZ no asume responsabilidad alguna sobre los enlaces externos a sitios web de terceros o por la información que los mismos contengan, que pudieran incluirse en la página web, por lo que el usuario/a accede bajo su exclusiva responsabilidad al contenido y en las condiciones de uso que rijan en los mismos.

AUPATUZ se reserva el derecho de retirar cualquier enlace, en cuanto tenga conocimiento de la ilicitud de su contenido o de que el mismo lesione bienes o derechos de terceros.

Se prohíbe el uso de los contenidos de la web para promocionar, contratar o divulgar publicidad o información propia o de terceras personas sin la autorización de AUPATUZ, ni remitir publicidad o información valiéndose para ello de los servicios o la información que se ponen a disposición de los usuarios/as, independientemente de si la utilización es gratuita o no.

Los enlaces o hiperenlaces que incorporen terceros en sus páginas web, dirigidos a esta web, serán para la apertura de la página web completa, no pudiendo manifestar, directa o indirectamente, indicaciones falsas, inexactas o confusas, ni incurrir en acciones desleales o ilícitas en contra de AUPATUZ.

AUPATUZ no se hace responsable de la fiabilidad y rapidez de los hiperenlaces que se incorporen en la web para la apertura de otras. AUPATUZ no garantiza la utilidad de estos enlaces, ni se responsabiliza de los contenidos o servicios a los que puedan acceder los usuarios/as por medio de estos enlaces, ni del buen funcionamiento de estas webs.

10. NULIDAD O ANULABILIDAD

La declaración de cualquiera de estas estipulaciones como nula, inválida o ineficaz, en su totalidad o en parte, no afectará a la validez o eficacia de las restantes, que permanecerán siendo vinculantes para el prestador y el usuario/a. La renuncia por cualquiera de las partes (prestador y/o usuario/a) a exigir en un momento determinado el cumplimiento de uno cualquiera de los pactos aquí estipulados no implicará una renuncia con carácter general, ni creará un derecho adquirido para la otra parte.

Si alguno de los presentes términos se considera nulo o inaplicable, tal disposición se tendrá por no puesta y no afectará a la validez del resto de disposiciones.

11. LEY APLICABLE

Las presentes condiciones se rigen y se interpretarán en todos y cada uno de sus extremos por la ley española.

Versión: enero 2021