SAKONDUZ curriculuma eskolatik kanpo aberasteko online programa

Programa de enriquecimiento extracurricular online SAKONDUZ

PROMOVIDO POR

Logotipo de Aupatuz

ELKARTEAK SUSTATUA

SAKONDUZ proiektua
Proyecto SAKONDUZ

Aurkezpena

Adimen-gaitasun handiko ikasleen hezkuntza-premiei erantzuteko neurri gomendatuenetako bat curriculuma aberastea da. Horretarako materialak lantzeak irakasleen egunerokoan dakarren zailtasunaz jabetuta, Aupatuzek curriculuma eskolatik kanpo online aberasteko programa bat sortu du: SAKONDUZ

Presentación

El enriquecimiento curricular es una de las medidas más recomendadas para atender las necesidades educativas del alumnado con alta capacidad intelectual. Conscientes de la dificultad que conlleva para el día a día del profesorado la elaboración de materiales de enriquecimiento, Aupatuz presenta programa de enriquecimiento extracurricular online: SAKONDUZ..

NORI ZUZENDUTA DAGO?

Curriculuma eskolatik kanpo aberasteko beharra duten LH 3, LH4, LH5 eta LH6ko ikasleei, bai eta DBH1 eta DBH2koei ere.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

SAKONDUZ va dirigido al alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria y 1º y 2º de la ESO que necesite realizar un enriquecimiento curricular.

ZERTAN DATZA?

Curriculuma eskolatik kanpo aberasteko diseinatutako programa elebiduna da (euskara/gaztelania), eta lau moduluk osatzen dute: pentsamendu matematikoa, literatur sorkuntza, filosofia eta zientzia.

Modulu bakoitza irakasle baten ardurapean dago, eta hari dagokio materialak prestatzea, betiere adimen-gaitasun handiko haurrentzat egokiak diren irizpide pedagogikoak oinarri hartuta. Sormena, zentzu kritikoa, irudimena eta autokontzeptu positiboa dira jorratuko diren alderdi nagusietako batzuk.

Programa diseinatuta dago ikasleak astean bi ordu inguru eman ditzan modulu bakoitzean (bata ikasgelan eta bestea etxean).

¿EN QUÉ CONSISTE?

Se trata de un programa de enriquecimiento curricular bilingüe (euskera/castellano) que consta de cuatro módulos: pensamiento matemático, creación literaria en euskara, filosofía y ciencias.

Cada módulo está a cargo de un profesor o profesora que elabora los materiales a partir de criterios pedagógicos adecuados para niños y niñas con alta capacidad intelectual. Todos los módulos inciden en aspectos como la creatividad, el sentido crítico, la imaginación y el autoconcepto positivo.

El programa está diseñado para que el alumno o la alumna dedique alrededor de dos horas semanales por módulo (una en el aula y otra en casa).

ZER IRAUPEN DU?

Modulu bakoitzak ikasturte osoa irauten du.

¿QUÉ DURACIÓN TIENE?

Tiene una duración del curso escolar.

ZEIN DA PREZIOA?

2022/23 ikasturtean, moduluak doakoak dira, bai ikastetxeentzat, bai eta ikasleentzat ere, programa pilotaje-fasean baitago.

¿QUÉ COSTE TIENE?

Durante el curso 2022/23, el coste es gratuito, tanto para el centro escolar como para el alumnado, al estar el programa en fase de pilotaje.

NOLA EGIN BEHAR DA IZEN-EMATEA?

Aurtengo ikasturterako izen-emateak itxita daude. Etorkizunean programan parte hartu nahi baduzu, idatzi helbide elektroniko honetara: sakonduz@gmail.com.

¿CÓMO DEBO REALIZAR LA INSCRIPCIÓN?

Las inscripciones para el curso actual están cerradas. Si tiene interés en participar en cursos futuros, puede escribir a la siguiente dirección de correo electrónico: sakonduz@gmail.com.

Matemáticas - SAKONDUZ (Aupatuz)
Matematika - SAKONDUZ (Aupatuz)
Ciencias - SAKONDUZ (Aupatuz)
Zientzia - SAKONDUZ (Aupatuz)

Moduluak Módulos

  • Literatura-sorkuntza / Creación literaria en euskera
  • Pentsamendu matematikoa / Pensamiento matemático
  • Filosofia / Filosofía
  • Zientzia / Ciencias

SAKONDUZ proposamenak aukera ematen dio ikasleari bere intereseko arloetan sakontzeko, ikasgaian espezializatutako irakasle batek proposatutako asteroko erronken bidez, non sormena eta pentsamendu kritikoa sustatzen diren.

SAKONDUZ es una propuesta que permite al alumno/a profundizar en áreas de su interés a través de retos semanales, propuestos por una profesora especializada en la materia, en los que se fomenta la creatividad y el pensamiento crítico.

Ikasleek, ikastetxeko irakasleekin batera, astean bi ordu iraungo dituen modulu bat aukeratuko dute: ordu bat eskola-ordutegian, ikastetxearen antolamenduaren arabera; eta beste bat eskolaz kanpoko ordutegian, adostutako ordutegian irakaslearekin eta moduluaren gainerako ikaskideekin bideokonferentzia bat egiteko.

El alumnado, junto con el profesorado del centro escolar, escogerá un módulo al que dedicará dos horas semanales: una hora en horario escolar, atendiendo a la organización del colegio; y otra en horario extraescolar, para la realización de una videoconferencia con la profesora y el resto de compañeros/as del módulo, en horario acordado.

Proposamena plataforma digital honen bidez gauzatuko da. Bertan, ikasleek aukera izango dute hezkuntza-prozesuak gidatzen dituzten irakasleekin konektatzeko, bai eta beste ikasleekin ere.

La implementación de la propuesta se realizará a través de esta plataforma digital, la cual permite conectar al alumnado con las profesoras que guían los procesos educativos en las diferentes áreas, y también con otras/os alumnas/os.

Ikasleek modulu bakoitza dinamizatzeaz arduratzen diren irakasleen laguntza eta gainbegiratzea jasoko dute. Hala ere, ikastetxeko ordezkarien konpromisoa ezinbestekoa izango da, ikasleek lanak egiteko behar duten denbora izango dutela ziurtatzeko. Bestalde, familiaren laguntza garrantzitsua izango da parte-hartzaile bakoitza ikaskuntza-esperientzia horretara konektatu ahal izango dela bermatzeko.

El alumnado contará con el apoyo y la supervisión de las profesoras encargadas de dinamizar cada módulo. No obstante, el compromiso del personal del centro escolar es esencial para poder disponer del tiempo requerido para la realización de las tareas. Asimismo, el apoyo de la familia será importante para garantizar que los/as niños/as puedan conectarse a esta experiencia de aprendizaje.